Bezorging

Levering is gratis binnen een bepaalde straal van onze vestigingen en afhankelijk van het model en de grootte van het tuinhuis of blokhut welke u besteld heeft.

Lees de volgende informatie zorgvuldig door:
2-3 dagen voorafgaand aan de verwachte leverdatum zullen wij of onze transporteur contact met u opnemen om de levertijd te bevestigen.

Zorg ervoor dat een volwassenen aanwezig is om de bestelling te ontvangen en te tekenen voor de levering. U moet de levering zorgvuldig controleren. Na aflevering kunnen mogelijke claims niet geldig zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om de bestelling te controleren.

Belangrijk! Zorg ervoor dat er voldoende toegang voor een vrachtwagen met de afmetingen 3m x 12m is voordat u uw bestelling doet. Anders bestaat er de mogelijkheid dat er een nieuwe bezorging plaats moet vinden. Een nieuwe aflevering betreft een levering met een kleinere vrachtwagen en de bezorgkosten zullen veel hoger uitvallen.

(a) We kunnen levertijden niet garanderen.
Er zijn vele factoren welke dagelijks invloed kunnen hebben op uw aflevering. We worden opgehouden met vertragingen vanuit onze fabrieken als een machine kapot gaat en gerepareerd moet worden. Glas is een moeilijk handelswaar om heel te houden gedurende de levering. Een andere mogelijkheid zijn vervoervertragingen op de wegen in Oost- en Centraal Europa. De grenscontroles beïnvloeden de reis en soms kunnen ze de voertuigen voor dagen vasthouden. Onze chauffeurs mogen 10 uur aansluitend rijden, na deze periode is een pauze verplicht. Vele stadscentra hanteren een verbod voor grote voertuigen. Zoals we allemaal weleens ervaren kunnen wegen-, verkeer- en weersomstandigheden voor vertragingen zorgen. Onze klanten zijn niet altijd aanwezig als we de bestelling komen afleveren; dit heeft gevolgen voor de rest van het afleverschema.

(b) Zodra wij op de hoogte zijn van een vertraging met betrekking tot uw bestelling, zullen wij contact met u opnemen. Wij zullen gebruik maken van de contactgegevens die u ons hebt verstrekt. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het eventuele ongemak of andere vertraging veroorzaakt doordat wij niet in staat zijn contact met u opnemen met behulp van deze door u aangeleverde gegevens.

(c) Boekt u geen werklieden of andere werkzaamheden op de dag van de levering. Rooster deze pas in zodra u uw bestelling heeft ontvangen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor tijd welke u vrij heeft genomen van uw werk, werk, of mensen welke u heeft ingeroosterd.

Lokalenbeperkingen en / of wegafsluitingen

(a) Op het moment van uw bestelling dient u ons op de hoogte te stellen van enige lichamelijke of andere factoren welke een succesvolle aflevering van uw goederen in de weg kunnen staan.

(b) Alle leveringen zijn tot aan de stoeprand. Onze voertuigen van onze transportmaatschappij zijn niet in staat de goederen af te leveren in tuinen of andere gebieden binnen uw eigendom.

(c) Indien wij of onze vervoerder niet in staat zijn uw goederen af te leveren dan behouden wij ons het recht om de kosten van deze levering en een nieuwe levering naar u door te berekenen. Indien de goederen worden geretourneerd en u ervoor kiest om deze niet opnieuw te laten leveren dan zullen we de kosten van de levering aftrekken van het bedrag dat u als restitutie krijgt.

OPMERKING:

Wij streven ernaar om binnen 28 dagen na uw bestelling de gevraagde goederen te leveren. Dit kan soms iets langer zijn als gevolg van de voorraden, seizoensgebonden vraag of andere onvoorziene omstandigheden. Wij stellen u op de hoogte indien er kans is dat uw bestelling een aanzienlijke vertraging zal oplopen.

Wij bieden levering tot aan de stoeprand. Er moet hulp beschikbaar zijn om de items uit de vrachtwagen te helpen uitladen. Daarom adviseren wij ten minste twee volwassenen (die in staat zijn redelijk zware lasten te tillen) welke aanwezig zijn op het moment van levering en die in staat zijn de geleverde zaken snel en veilig te kunnen uitladen. Onze chauffeur zal niet in staat zijn om te helpen met het uitladen van de goederen tot het definitieve installatiepunt. Indien u de goederen weigert dan houden wij het recht om de kosten voor de levering, het terugbrengen en het opnieuw afleveren van de goederen door te berekenen aan u. Als u hulp nodig heeft bij het lossen dan moet dit van tevoren geboekt worden voor een afzonderlijke prijs van 100 euro.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant of aan de vertegenwoordiger van de klant om de producten te controleren alvorens de bestuurder vertrekt. Schade of ontbrekende items moeten gemeld worden aan de bestuurder. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor vermiste, gestolen of beschadigde artikelen na levering aan het door u aangewezen adres; dit omvat ook leveringen aan de stoeprand, buren of aangrenzende percelen. Dit geldt ook voor de installatie. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om gedurende de werkzaamheden alles elke dag te controleren voordat de installateurs vertrekken en wanneer al het werk is voltooid. Het kan donker zijn wanneer de goederen worden bezorgd of wanneer de installatie wordt afgerond. Houd hier rekening mee en controleer indien nodig met een zaklamp alle producten of werk wat uitgevoerd is vóór dat de bestuurder of de installateurs uw perceel verlaten.

Indien aanvaard worden optionele extra’s niet terugbetaald. De hoeveelheden en informatie over hoe te monteren of het gebruik van de producten moet worden gecontroleerd. Indien u niet de bijgevoegde informatie correct heeft gevolgd zijn wij niet verantwoordelijk voor fouten bij de montage of het gebruik van het product. De bijgevoegde informatie omvat de bestelde hoeveelheden en moeten worden gecontroleerd op de juiste bedragen en aantallen. Shingles, tegels, dakbedekkingen, vilt, verf, enz. die zijn opgenomen in de bestelling dienen correct te worden gebruikt zoals voorgeschreven. Het is de verantwoordelijkheid van de klanten om de aantallen en hoeveelheden te controleren alvorens men begint te werken. We nemen geen verantwoordelijkheid indien men extra hoeveelheden nodig heeft. Deze zullen dienovereenkomstig extra in rekening worden gebracht.

We bieden als extra service onder andere een volledige installatie service. De teams zijn geïnstrueerd om volgen een reeks richtlijnen de werkzaamheden uit te voeren. Alle andere werken buiten de overeengekomen werkzaamheden zijn wij niet verantwoordelijk voor. Dit is inclusief schilderwerk; het weer is één van de onvoorspelbare factoren waardoor werkzaamheden niet op die dag uitgevoerd kunnen worden. Een geschikte fundering, overig grondwerk; deze werkzaamheden dienen volledig voorbereid te moeten worden voor het installatieteam aankomt. Indien deze werkzaamheden niet uitgevoerd zijn kan de installatie vertraging oplopen en kunnen er extra kosten voor reizen en extra dagen naar u doorberekend worden. Foto’s kunnen van te voren naar ons worden gestuurd om na te gaan of het voorbereidde werk aanvaardbaar is voor ons installatieteam. Uiteindelijk is dit de verantwoordelijkheid van de klant. Positionering van de tuinhuis/blokhut en de algemene geschiktheid voor het beoogde doel van het gebruik van de producten zijn de verantwoordelijkheid van de klant om hierop te selecteren. Wij kunnen u helpen met een algemeen advies, maar we zijn niet in staat om deze beslissingen voor u te nemen. Wij helpen waar mogelijk met advies, maar uiteindelijk is het de klant welke ervoor moet zorgen dat de nodige stappen worden genomen voordat we leveren en/of de producten installeren.

Het voertuig wat de producten zal afleveren kan een 40ft wagen en aanhangwagen zijn. U kunt hiermee rekening houden wanneer u een afleveringslocatie selecteert. Het is de verantwoordelijkheid van de klanten om ervoor te zorgen dat er voldoende toegang is en voldoende ruimte rondom het voertuig om de goederen veilig af te leveren. Onze chauffeur zal geen onnodige risico’s nemen wanneer zij proberen de goederen af te leveren en men kan er voor kiezen om de levering af te breken indien men het onveilig acht om verder te gaan. Het opnieuw leveren van de goederen zal extra kosten met zich meebrengen welke voldaan moeten worden door de klant. Incidenteel zal het voorkomen bij het afleveren van de goederen dat men de goederen op een afstand van de door u van tevoren uitgekozen locatie moet afladen. Dit vanwege beperkte toegang, gewichtsbepalingen, hoogtebeperkingen, tijd en toegangsverboden zoals regelmatig in stadscentra voorkomt. Klanten moeten op voorhand aan ons melden en noodzakelijke plannen maken om bij de levering te helpen. We zullen de levering afbreken en / of bijkomende kosten rekenen voor speciale voorzieningen. We zullen geen kosten aanvaarden welke verbonden zijn aan de uiteindelijke levering indien klanten deze kosten maken om toegang te verschaffen tot het juiste perceel of plaats.

Vergeet niet dat de datum van levering een gehele dagafspraak is. Dit betekent dat op elk moment gedurende de dag en soms in de avond de goederen afgeleverd kunnen worden. Wij geven geen tijdsbepalingen. Indien u een speciale tijdsbepaling heeft om de goederen af wilt laten leveren in het weekend dan zal daar een extra vergoeding voor gevraagd worden. We zullen proberen om contact met u te leggen kort voordat de goederen bij u worden afgeleverd, maar ook dit kan niet worden gegarandeerd als gevolg van het schema van de bestuurder en als gevolg van mogelijke onvoorziene problemen zoals weer, verkeer, problemen met het voertuig, uren dat de bestuurder onder weg is en andere zaken ….